โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นายศุภโชค เอียงอ่อน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:22  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นายศรัณย์ กัณทาทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:22  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณวรรณ วันสิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:22  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:21  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไอลดา เทียมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:21  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นายชาญชัย คูณทา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:20  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา เวทการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:20  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนฤชล สุขนิธิยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,21:16  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..