โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 12) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 48) 27 พ.ค. 64
ประกาศหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 182) 03 ม.ค. 64
สวัสดีปีใหม่ 2564 (อ่าน 206) 31 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 190) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีป (อ่าน 212) 22 ธ.ค. 63
ประกาศ มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (อ่าน 207) 22 ธ.ค. 63
ประกาศด่วนในสถานการโควิด-19 (อ่าน 205) 21 ธ.ค. 63
TOR ก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง (อ่าน 243) 27 พ.ย. 63
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (เพื่อสนับสนุนโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนฟรี) (อ่าน 73) 31 ต.ค. 63
การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 296) 10 มิ.ย. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (อ่าน 333) 03 มิ.ย. 63