ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าขายเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 47) 01 พ.ค. 66
ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 58) 01 พ.ค. 66
ประกาศการประมูลร้านสวัสดิการและเครื่องดื่ม ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 45) 01 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการพัฒนางานกิจการนักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์พ.ศ. 2565 (อ่าน 564) 11 พ.ค. 65
ประกาศการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 532) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมถ์ เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าขายเครื่องดื่มในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมถ์ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 805) 17 พ.ย. 64
ประกาศการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ (อ่าน 754) 08 พ.ย. 64
ประกาศการประมูลร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่ม (อ่าน 793) 08 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัปภ์ ห้องบริหารงานบุคคล (อ่าน 902) 09 ต.ค. 64
ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูอภิญญา เชียงทอง (อ่าน 761) 02 ต.ค. 64
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 72) 05 ส.ค. 64
ทรงพระเจริญ​ ๒๘​ กรกฎาคม​ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 781) 28 ก.ค. 64
การเลื่อนกำหนดการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 785) 20 ก.ค. 64
ประกาศ การเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 661) 28 มิ.ย. 64
นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ (อ่าน 66) 25 มิ.ย. 64
ประกาศ การขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 596) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 660) 27 พ.ค. 64
ประกาศหยุดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 865) 03 ม.ค. 64
สวัสดีปีใหม่ 2564 (อ่าน 798) 31 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ เรื่อง การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 738) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีป (อ่าน 805) 22 ธ.ค. 63
ประกาศ มาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (อ่าน 805) 22 ธ.ค. 63
ประกาศด่วนในสถานการโควิด-19 (อ่าน 775) 21 ธ.ค. 63
TOR ก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง (อ่าน 849) 27 พ.ย. 63
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา (เพื่อสนับสนุนโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนฟรี) (อ่าน 233) 31 ต.ค. 63
การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 854) 10 มิ.ย. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (อ่าน 1314) 03 มิ.ย. 63