โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
การประเมินความโปร่งใส ITA
โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ร่วมใจต้านทุจริต
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 36 ครั้ง