โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
รับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ทุกท่าน
ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2564 
และได้ดำเนินการรับลงทะเบียนรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 และ 6   
พร้อมมอบทุนให้นักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (COVID-19)
ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ป้องกันและคัดกรองตามมาตราการอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,16:20   อ่าน 42 ครั้ง