ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร
ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนิวิฐราษฎรร์อุปถัมภ์ ได้จัดมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีดร.นุชนาถ สอนสง ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,11:54   อ่าน 593 ครั้ง