โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนนิวิฐรราษฎร์อุปถัมภ์ จ.กาญจนบุรี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายทวีป เปาอินทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แสดงความยินดีแก่นักเรียน พร้อมแนะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคต และดร.นุชนาถ สอนสง ผู้อำนวยการฯ นางสาวมนตรา ยังสบาย รองผู้อำนวยการ ฯ พร้อมคณะครูทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,10:38   อ่าน 587 ครั้ง