โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ในวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564  เวลา 13:00 น.  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
ได้จัดพิธีมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  
โดยมี ดร.นุชนาถ  สอนสง ผู้อำนวยการฯ  นางสาวมนตรา  ยังสบาย  รองผู้อำนวยการ ฯ  
และคณะครูที่ปรึกษาร่วมมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รับมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานจำนวน  97   คน คนละ 1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,500 บาท
 
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,10:37   อ่าน 60 ครั้ง