โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับครูภาษาอังกฤษ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ยินดีต้องรับบุคลากรคนใหม่
คุณครูวราภรณ์ อ่อนน้อย ย้ายมาจากโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
และคุณครูศานติ ฟักหอม จากทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เข้าสู่รั่วโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ค่ะ
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2563,10:01   อ่าน 23 ครั้ง