โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(เพื่อสนับสนุนโครงการรถรับ - ส่งนักเรียนฟรี) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยได้ยอดผ้าป่าทั้งสิ้น 539,630 บาท
***คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูงที่ได้ทอดผ้าป่าร่วมกับทางโรงเรียนของเราค่ะ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2563,09:56   อ่าน 31 ครั้ง