โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
จัดทำกระทงและแห่กระทงเพื่อถวายให้กับวัดเขาสะพายแร้ง
เนื่องในประเพณีวันลอยกระทง 2563
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,09:41   อ่าน 17 ครั้ง