โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดมอบเกียรติบัตร "สุดยอดนักออม"
เนื่องด้วยโรงเรียนนิวิฐราษฎร์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)
ในการออมเงินของนักเรียนมาตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,09:25   อ่าน 23 ครั้ง