โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะครู บุคลากรและนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563  ณ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,18:58   อ่าน 76 ครั้ง