โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
วันที่ 3 กรกฎาคาม 2563  งานอนามัยโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  ให้กับครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน  โดยมีวิทยากร นายสถาพร  เชียงกา  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามแย้  เข้ามาให้ความรู้ค่ะ
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563,10:25   อ่าน 75 ครั้ง