โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
การปฐมนิเทศนักเรียนและปรับพื้นฐานนักเรียน (เปิดเทอมวันแรก 1/2653 )
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วันนี้เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ครูและนักเรียนก็พร้อมใจมาพบกันที่โรงเรียน โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดีที่สุด
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ และคณะครู ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและปรับพื้นฐานนักเรียนม.1และม.4 กิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,20:54   อ่าน 98 ครั้ง