โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 28 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์พร้อมคณะครูทุกท่าน ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายทวีป เปาอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
ซึ่งในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้มีการ
- มอบเกียรติบัตรนักเรียน เรียนดี ปีการศึกษา 2/2562
- มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน ปีการศึกษา 1/2563
และแจ้งแนวทางปฏิบัติ ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทราบ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,13:12   อ่าน 113 ครั้ง