โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
มอบทุนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 จาก กสศ.
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2563
นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ พร้อมคณะคุณครูที่ปรึกษา ออกมอบทุนโควิด จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน ซึ่งได้พูดคุยถึงปัญหาและให้กำลังใจผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,14:35   อ่าน 121 ครั้ง