โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2   ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ภาพกิจกรรม
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 14 มิถุนายน 2563  โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ รับมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,10:39   อ่าน 30 ครั้ง