โรงเรียนนิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์
222 หมู่ 2  ตำบลสนามแย้  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 70190
เบอร์โทรศัพท์ 034691166
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานพัสดุ
บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 33.65 KB 1607
ร่างขอบเขตของงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.32 KB 1777